نت سنتر

مجله خبری آنلاین

نت سنتر

مجله خبری آنلاین

نت سنتر

در وب سایت نت سنتر، جدیدترین اخبار از سراسر وب به اطلاع شما خواهد رسید. می توانید با دنبال کردن این وبگاه، از جدیدترین رویدادها مطلع باشید.

بایگانی

آهنگ جدید ایوان بند به نام «کجایی عشقم»

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۹:۰۴ ق.ظ

متن آهنگ ایوان بند کجایی عشقم

ارم ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺗﻘﻠﺎ ﻛﻪ ﺑﻤﻴﺮم دل ﺗﻨﮕﻰ ﻫﺮ روزﻣﻮ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮم

ﻣﻦ ﻛﺠﺎ ﺑﺮم وﻗﺘﻰ ﻫﻴﭽﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ از وﻗﺘﻰ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﻴﺮم

از وﻗﺘﻰ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﻴﺮم

اﻧﮕﺎر ﻛﻪ ﺧﻮﻧﻢ رو ﮔﺴﻞ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻰ ﻟﺮزه ﺗﻨﻢ ﻛﺎش ﻳﻪ ﺑﻐﻞ ﺑﺎﺷﻪ

دﺳﺘﺖ ﻟﺮزش ﺷﻮﻧﻢ و ﻣﻴﮕﻴﺮه اﻳﻦ ﺑﻰ ﺧﺒﺮی ﺟﻮﻧﻤﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮه

اﻳﻦ ﺑﻰ ﺧﺒﺮی ﺟﻮﻧﻤﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮه

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﺪون ﻣﻦ ﭼﻄﻮری ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی ﻓﻮری

ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻗﺪ ﻳﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ ﻛﻞ از اﻳﻦ ﺗﻬﺮان ﻫﻴﭽﻢ

 Musicdel | موزیکدل

ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ دﻟﺘﻨﮓ ﺑﺰن ﮔﺎﻫﻰ ﻋﺰﻳﺰم ﺳﺨﺘﻪ ﻟﺎاﻗﻞ زﻧﮓ ﺑﺰن ﮔﺎﻫﻰ ﻋﺰﻳﺰم

ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻔﺴﻢ ﻣﻴﺮه اﻳﻦ ﺑﻰ ﺧﺒﺮی ﺟﻮﻧﻤﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮه

اﻳﻦ ﺑﻰ ﺧﺒﺮی ﺟﻮﻧﻤﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮه

اﻧﮕﺎر ﻛﻪ ﺧﻮﻧﻢ رو ﮔﺴﻞ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻴﻠﺮزه ﺗﻨﻢ ﻛﺎش ﻳﻪ ﺑﻐﻞ ﺑﺎﺷﻪ

دﺳﺘﺖ ﻟﺮزش ﺷﻮﻧﻤﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮه اﻳﻦ ﺑﻰ ﺧﺒﺮی ﺟﻮﻧﻤﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮه

اﻳﻦ ﺑﻰ ﺧﺒﺮی ﺟﻮﻧﻤﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮه

https://musicdel.ir/single-tracks/316666/

  • نت سنتر